L.G.L. Hangzhou Electronics Co., Ltd.-No.499 Hongcan Road,HongkenNongchang,Economic Development Zone,Xiaoshan District, Hangzhou,Zhejiang

Tel: +86 (571) 82877258 -Fax: +86 (571) 82877268 -Email: lglhz@lgl.it ICP:14002900